03 mei 2024 17:51

Toekenning van een financiële tegemoetkoming aan geconventioneerde verpleegkundigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van een financiële tegemoetkoming aan geconventioneerde verpleegkundigen en tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels ervan.

Binnen de gezondheidszorgbegroting 2024 werd voor de thuisverpleegkundigen een bedrag van 13,9 miljoen euro vrijgemaakt dat de overeenkomstencommissie kan inzetten voor gerichte herwaarderingen of voor een verderzetting van een gedeeltelijke conventiepremie.

De overeenkomstencommissie kiest ervoor om de jaren daarop (voor de jaren 2025 en 2026) een bedrag van 10 miljoen euro in te zetten voor de verderzetting van een conventiepremie. Met deze maatregel wil ze de verpleegkundigen die de tarieven respecteren tegemoet komen bij de oplopende praktijkkosten voor personeel, energie, enzovoort.

In deze context zijn de belangrijkste elementen van het ontwerp van koninklijk besluit de volgende:

  • de voorwaarden voor de toekenning van de premie
  • de regel van non-cumul
  • de praktische uitbetalingsmodaliteiten

Het voorziene globale bedrag zal worden verdeeld over de verpleegkundigen in de ambulante sector die voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van de premie en zal vanaf het jaar 2025 jaarlijks worden geïndexeerd overeenkomstig de indexeringsregeling voorzien krachtens artikel 207bis van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.