07 nov 1997 16:00

Toekenning van een haard- of standplaatstoelage aan het personeel der
Ministeries