26 sep 1997 17:00

Toekenning van een haardtoelage of een standplaatstoelage aan het pers
oneel der Ministeries