17 feb 2012 15:45

Toekenning van een overheidsopdracht voor Landsverdediging

De ministerraad geeft de minister van Landsverdediging Pieter De Crem de toestemming om een overheidsopdracht voor de toegang tot een IHS database aan de firma IHS Global ltd toe te kennen.

Het gaat om een open meerjarig contract OSINT van bepaalde duur (2012-2015). De gegevens van de database zijn noodzakelijk voor de werking van de cel Opensource Intelligence.