15 mei 2013 17:50

Toekenning van een toelage aan Auschwitz in gedachtenis vzw

De ministerraad kent op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo een toelage aan Auschwitz in gedachtenis vzw toe voor de organisatie van een internationaal colloquium  over de problematiek van de sondernkommandos in mei 2013.

De toelage dient om de verlenging en de voortzetting van de activiteiten te steunen in het kader van het Belgische voorzitterschap en de deelname aan de International Holocaust Remembrance Alliance. De toelage maakt deel uit van de communicatieacties van de algemene directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.