19 dec 2013 17:11

Toekenning van een toelage aan de luchthaven Brussel-Nationaal

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Melchior Wathelet het ontwerp van koninklijk besluit goed dat een toelage invoert ten gunste van de gebruikers van de diensten van Brussels Airport Company, de houder van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Gezien de huidige crisis in de luchtvaart, heeft de ministerraad beslist om aan de luchthaven Brussel-Nationaal een jaarlijkse financiële steun van 19 miljoen euro toe te kennen voor de jaren 2014, 2015 en 2016 voor de financiering van de kosten voor de infrastructuur inzake veiligheid. Deze steun wordt gebruikt om de beveiligingskosten van de gebruikers van de luchthaven te verminderen.

Ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan Brussels Airport Company, houder van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal voor de ondersteuning van de infrastructuur inzake beveiliging