06 dec 2002 16:00

Toekenning van maaltijdcheques aan het personeel van de Hoge Raad voor de Justitie

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan het personeel van de Hoge Raad voor de Justitie.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan het personeel van de Hoge Raad voor de Justitie.

Deze toekenning van maaltijdcheques verantwoordt zich door het feit dat de restaurants waar het personeel toegang zou kunnen hebben te veraf liggen en er geen mogelijkheid bestaat in de lokalen van de Raad een dergelijk restaurant in te richten of uit te baten. Een dergelijke maatregel bestaat reeds voor het personeel van het Arbitragehof. (*) ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het reglement van de Hoge Raad voor de Justitie van 18 september 2002 tot toekenning van maaltijdcheques aan het administratief personeel van de Hoge Raad voor de Justitie.