05 sep 2003 17:00

Toekenning van managementfuncties

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad, een reeks ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de toekenning van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal bij de volgende openbare instellingen van sociale zekerheid:

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad, een reeks ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de toekenning van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal bij de volgende openbare instellingen van sociale zekerheid:

- Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; - Rijksdienst voor sociale zekerheid; - Rijksdienst voor pensioenen; - Kruispuntbank van de sociale zekerheid; - Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten; - Fonds voor Arbeidsongevallen; - Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers; - Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen; - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; - Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie; - Rijksdienst voor overzeese sociale zekerheid; - Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.