02 jun 2023 17:07

Toekenningsvoorwaarden van de werkhervattingspremie ten laste van de uitkeringsverzekering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de werkhervattingspremie ten laste van de uitkeringsverzekering.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt de voorwaarden vast waaronder een werkhervattingspremie van 1 000 euro kan worden toegekend aan de werkgever, waarbij een erkende gerechtigde die zich in het tijdvak van invaliditeit bevindt in het kader van de uitkeringsverzekering voor werknemers, een activiteit hervat die de adviserende arts heeft toegelaten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.