27 sep 2002 17:00

Toelage aan de Koning Boudewijnstichting

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor een toelage wordt toegekend aan de Koning Boudewijnstichting voor het ondersteunen van initiatieven in de sector van de buurt- en nabijheidsdiensten.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor een toelage wordt toegekend aan de Koning Boudewijnstichting voor het ondersteunen van initiatieven in de sector van de buurt- en nabijheidsdiensten.

Met deze toelage van 2.649.657 euro zal het beheer van een experimenteel fonds "buurt- en en nabijheidsdiensten" kunnen worden voortgezet. De eerste fase, die afloopt op 30 oktober 2002, werd goedgekeurd door de Ministerraad van 9 november 2001. De initiatieven die tijdens de eerste fase werden weerhouden zullen zodoende verder worden ondersteund, mits een evaluatie door de beoordelingscommissie die door de Koning Boudewijnstichting wordt bijeengeroepen. Er zal voorrang worden gegeven aan de ondersteuning van projecten die reeds in 2002 reële tewerkstelling voor kansengroepen schiepen. Een aanvullende financiering vanuit de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap is voorzien, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord inzake sociale economie.