01 apr 2022 18:07

Toelage voor aankoop van huisbrandolie of propaan in bulk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed betreffende de toekenning van een toelage voor het aankopen van huisbrandolie of propaan in bulk voor de verwarming van een privéwoning.

Het doel van het wetsontwerp beoogt de huishoudens te steunen in verband met de aanzienlijke stijging van de energieprijzen door de toekenning van een subsidie van 200 euro netto aan de gezinnen die zich verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk.

Het besluit om deze vergoeding toe te kennen, is een onderdeel van het pakket steunmaatregelen ontworpen om een antwoord te bieden op de stijging van de energieprijzen, volgend op het economisch herstel na COVID-19 en de Russische inval in Oekraïne.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning