10 jun 2022 15:49

Toelage voor aankoop van huisbrandolie of propaan in bulk - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van  minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed dat voorziet in de toekenning een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning.

Het voorontwerp beoogt huishoudens te steunen in verband met de aanzienlijke stijging van de energieprijzen door de betaling van een éénmalige forfaitaire toelage van 200 euro netto aan elk huishouden dat tussen 15 november 2021 en 15 november 2022 huisbrandolie of propaan in bulk aanschaft voor de verwarming van zijn hoofdverblijfplaats.

Dit voorontwerp van wet werd op 1 april 2022 in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad waarna er overleg werd georganiseerd met de representatieve federaties van beheerders van gemeenschappelijke eigendommen. Als gevolg daarvan werd de specifieke procedure voor gemeenschappelijke eigendommen heroverwogen en gewijzigd.

Het besluit om deze vergoeding toe te kennen, is een onderdeel van het pakket steunmaatregelen ontworpen om een antwoord te bieden op de stijging van de energieprijzen, volgend op het economisch herstel na COVID-19 en de Russische inval in Oekraïne.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.