27 apr 2007 17:00

Toelage voor energielevering kansarmen

Toekenning van vier miljoen euro aan de OCMW's om de omschakeling van verwarmingssystemen op elektriciteit en steenkool naar gas te promoten

Toekenning van vier miljoen euro aan de OCMW's om de omschakeling van verwarmingssystemen op elektriciteit en steenkool naar gas te promoten

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen Christian Dupont dat vier miljoen euro voor de OCMW's uittrekt om een premie van maximum 2000 euro toe te kennen aan kansarmen voor de omschakeling van hun verwarmingsysteem op elektriciteit of steenkool naar een milieuvriendelijker en goedkopere verwarming. Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 14 februari 2005 dat de wet van 4 september 2002 uitvoert.