18 dec 2020 12:06

Toeleveranciers kunnen RSZ-compensatie online aanvragen

Om de economische gevolgen van de coronacrisis te verlichten, besliste de federale regering om een compensatie toe te kennen aan toeleveranciers van ondernemingen die verplicht hebben moeten sluiten. Zij kunnen de compensatie vanaf vandaag aanvragen via een onlinetoepassing van de RSZ.

Over de compensatie

De compensatie stemt overeen met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor het eerste of het derde kwartaal 2020, waarbij het hoogste van de twee bedragen wordt toegekend.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor de compensatie, moet een onderneming werkgever zijn in de privésector.

Daarnaast moet ze voldoen aan de criteria om toeleverancier te zijn. Dat is het geval als zij in 2019 (of 2020, voor starters) ten minste 20% van haar omzet haalde uit het rechtstreeks leveren van goederen of diensten aan ondernemingen uit de verplicht gesloten sectoren.

Een derde criterium is een afname met 65% van de omzet dan wel de loonmassa, al naar gelang de btw-status van de onderneming. Het verlies moet zich hebben voorgedaan in het tweede of vierde kwartaal 2020, in vergelijking met het voorgaande kwartaal of het kwartaal een jaar eerder.

Online aanvragen

Ondernemingen moeten de premie online aanvragen via een beveiligde toepassing van de RSZ. Aanmelden gebeurt met de eID-kaart of itsme. De werkgever moet beschikken over een beveiligde toegang voor zijn onderneming. De registratieprocedure is gedetailleerd beschreven op het portaal van de sociale zekerheid.

Een aanvraag op basis van het tweede kwartaal 2020 is mogelijk tot 15 januari 2021, een aanvraag op basis van het vierde kwartaal 2020 is mogelijk tot 15 februari 2021.

Vanaf 15 januari laat de RSZ aan ondernemingen weten of ze wel of niet in aanmerking komen voor de compensatie, en hoe hoog het bedrag is.

De RSZ stort het bedrag op de RSZ-rekening van de onderneming. Het bedrag zal in de eerste plaats worden gebruikt om eventuele openstaande schulden, van het eerste kwartaal 2021 en van eerdere kwartalen, af te lossen.