20 sep 2019 14:13

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Financiën: vijf dossiers (aankoop van visitatiebanken - levering licenties e-learning talen - terbeschikkingstelling wettelijke vereiste dosimeters - bewaking lokalen gebouw AMCA in Antwerpen - verlenging van de opdracht van de douane-attachés in Moskou en New Delhi)
 • Ontwikkelingssamenwerking: vier dossiers (toelage aan AEBE - Monusco: verplichte internationale bijdrage - humanitaire projecten: ICRC - supporting OCHA's role in global humanitarian financing)
 • Buitenlandse Zaken:
  • subsidies aan het Egmont Instituut (opleiding voor ambtenaren van de Afrikaanse Unie en Iraakse diplomaten)
  • twee dossiers (toelage aan de Asia-Europe Foundation - ASEF- en consultancydiensten op het gebied van computerbeveiliging)
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • onderhoud Secure Firewall (Fortinet)
  • uitbreiding CommVault voor de verschillende directies van de FOD Binnenlandse Zaken
  • aankoop van laptops en toebehoren voor de horizontale diensten
  • subsidies aan de erkende provinciale opleidingscentra voor de organisatie van opleidingen voor de openbare hulpdiensten
  • basisopleiding voor de neutrale calltakers en de federale operatoren van de noodoproepcentrales 100/101/112 van de FOD Binnenlandse Zaken
 • Middenstand: raamovereenkomst met een consultant ter ondersteuning van de spoorwegsector en de dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen in het kader van het plan ter vermindering van nationale veiligheidsregels en de uitvoering van het vierde spoorwegpakket
 • Digitale Agenda:
  • acht overheidsopdrachten voor de algemene directie Digitale Transformatie van de FOD BOSA (e-invoicing support - projectleider IAA services - externalisatie van een web content management platform - oprichting van een BOSA-website authentieke bronnen - Service Desk Manager - Event Handler generalization - Light Messaging Gateway - Intelligent web applications)
  • web UI for SQL maintenance voor de algemene directie Digitale Transformatie van de FOD BOSA
 • Economie: zeven subsidiedossiers (IBT - VPP - BV-OECO - subsidies aan de sectorale organisaties - WIE - UPOV - NBN)
 • Werk: OESO: studie over het thema van laaggeschoolden
 • Personen met een beperking:
  • aanwerving van een aantal IT-profielen via detachering Smals voor de continuïteit TETRA
  • vernieuwing van de overeenkomst voor de groene lijn van de algemene directie Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid