15 feb 2019 16:16

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Economie:
  • de toekenning van een subsidie aan de Consumentenombudsdienst
  • de gunning van een overheidsopdracht voor omniumverzekeringen voor persoonlijke voertuigen die voor de dienst gebruikt worden
  • de gunning van een overheidsopdracht met betrekking tot de vervanging van 32 kopieermachines
 • Defensie: dossiers over de werking van Defensie
 • Buitenlandse Zaken:
  • dossiers voor de behoeften om een 'normaal' functioneren van de organisatie te garanderen
  • verplichte bijdragen aan verschillende internationale organisaties
  • vervanging van het back-upsysteem voor het hoofdbestuur om het verlies van essentiële gegevens tegen te gaan
 • Duurzame Ontwikkeling: twee subsidiebesluiten over de toekenning van een toelage aan koepel- en netwerkorganisaties, namelijk de vzw Associations 21 en het Transitienetwerk Middenveld (vzw samen)
 • Financiën:
  • de gunning van twee overheidsopdrachten voor de FOD Financiën over:
   • de verlenging van een opdracht voor occasionele bewakingsdiensten in de gebouwen beheerd door de FOD Financiën
   • de aankoop en het onderhoud van briefopeners voor grote volumes
  • bestellingen van occasionele schoonmaakprestaties op een lopend raamcontract door de Logistieke Afdeling Vlaanderen
  • een vastlegging in de begroting voor opleidingen
  • een bestelling van prestaties door twee Java Developers op een bestaand kadercontract van Fedict