27 sep 2019 17:31

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Financiën: tien dossiers voor verschillende diensten van de FOD Financiën
 • Ontwikkelingssamenwerking: verplichte bijdrage aan het Europees Ontwikkelingsfonds
 • Buitenlandse Zaken: beveiligingswerken ambassade Ouagadougou en vier subsidies (BOIC, RET DRC, HIB Irak en AMEL Libanon)
 • Energie: drie subsidiedossiers (National Renewable Energy Laboratory, IEA Wind en International Renewable Energy Agency)
 • Landbouw: toelagen voor wetenschappelijk onderzoek naar voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
 • Wetenschapsbeleid: toelage aan de stichting van openbaar nut Academia Belgica (derde schijf)
 • Ambtenarenzaken: bestelling van laptops voor de algemene directie Interne Ondersteunende Dienst van de FOD Beleid en Ondersteuning
 • Digitale Agenda: aankoop van projectmanagerdiensten voor de implementatie van het project 'EPM Tooling - MS Project Online' voor de algemene directie Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning
 • Economie: vier dossiers (bestelling van ServiceNow consultancy, aankoop van 240 PVU (processer value unit)-licenties en IBM DB2-server licenties, studie voor het valideren en verfijnen van de IT-roadmap en TO BE- architectuur voor KBO+, en consultancy voor het profiel van een projectleider voor innovatieprojecten in het kader van Unified Communication)
 • Personen met een beperking: overheidsopdracht voor Java-profielen voor documentengeneratie
 • Justitie: dertien dossiers voor verschillende gerechtelijke diensten
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • aankoopdossier functionele analyse ETIAS
  • dossier over de federale dotaties toegekend aan de hulpverleningszones voor het jaar 2019 (3de en 4de kwartaal)