25 okt 2019 16:25

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister: drie dossiers voor het Centrum voor Cyber Security Belgium (analyse van webadressen en -domeinen in het kader van de strijd tegen phishing, cybersecurityopleidingen voor ICT-deskundigen en BSM e-GOV Select)
 • Justitie: drie dossiers (toelagen aan voogdenverenigingen, samenwerkingsakkoord over adoptie met de Vlaamse en Duitse Gemeenschappen en toelage aan de vzw Geschillencommissie reizen)
 • Ontwikkelingssamenwerking: drie dossiers (toelage aan Global Education Network Europe, subsidie aan foyers et tehuizen en vrijwillige bijdrage aan Least Developed Countries Fund)
 • Buitenlandse Zaken: negen dossiers van de FOD Buitenlandse Zaken
 • Beliris: drie dossiers (stadsvernieuwingscontract 4 voor het Leon Wielemansplein/Van Volxem in Vorst, volledige ontwerpopdracht voor een zware renovatie van zes gebouwen in de Helmetwijk in Schaarbeek en werken voor de verwezenlijking van de verbinding Scepter/Gray in het kader van het wijkcontract 'Scepter' in Elsene)
 • Federale Culturele Instellingen: drie subsidies die overeenkomen met de laatste twee schijven van de jaarlijkse subsidies die aan de federale culturele instellingen worden toegekend (Nationaal Orkest van België, Koninklijke Muntschouwburg en Paleis voor Schone Kunsten)
 • Energie: twee overheidsopdrachten (aankoop van zes bestelwagens met laadruimte omgebouwd tot een koel- en opslagruimte, aanstelling van een externe coördinator voor uitvoering van de 'Data gap'-analyse en de coördinatie en interpretatie van de voorstudies in het kader van Offshore tender)
 • Leefmilieu:
  • twee subsidiedossiers (African Elephant Fund en Secretariaat van het trustfonds voor het speciale programma)
  • verlenging van de tijdelijke aanwerving van een extern consultant bij Smals voor het project Gestauthor
 • Ambtenarenzaken:
  • twee dossiers voor de FOD BOSA, DG Rekrutering en Ontwikkeling (SEPP - integratie-consolidatie PersoPay voor prestaties omtrent evolutief en normatief onderhoud en opleidingen Excel voor federale ambtenaren in het Nederlands en in het Frans)
  • overheidsopdracht voor de FOD BOSA, DG Interne Ondersteunende Dienst, voor een bestelling op raamcontract voor technische ondersteuning (ontwikkeling en support) voor de federale ERP-applicaties
 • Wetenschapsbeleid: fiscale aanpassing van de Belgische gepensioneerden aan het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) en derde oproep tot het bijdragen van België aan het ESA voor 2019
 • Mobiliteit: drie dossiers (Proximus Managed Services - onderhoud, support en beheer LAN, support en beheer van de box F5 Skype en GARTNER consultancy)
 • Digitale Agenda: overheidsopdracht voor de opstelling van een communicatieplan over het Crisisplan telecommunicatie
 • Economie: twee overheidsopdrachten (verlenging van de 'Passport Advantage'-overeenkomst voor de verlenging van het abonnement en de support voor IBM-toepassingen en een controlecampagne van elektrische fietsen)
 • Begroting: dossier voor de aanwerving van een project manager Persopoint via detachering eGov
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken: 76 dossiers van de FOD Binnenlandse Zaken