06 dec 2019 15:05

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

Ambtenarenzaken

 • toekenning van een toelage aan het Europees Instituut voor bestuurskunde (EIPA)
 • overheidsopdracht omtrent BSM Smals voor een optimalisatie en beveiliging van de IT-infrastructuur voor de DG Interne Ondersteunende Dienst van de FOD Beleid en Ondersteuning
 • overheidsopdracht voor de uitbesteding van een web content management platform voor de federale websites en websites van andere openbare diensten - ontwikkeling van het intranet Top Community in het kader van de dienst Fast2web

Wetenschapsbeleid

 • Belgische bijdrage aan de European synchrotron radiation facility (ESRF) in Grenoble
 • twee toelagen (Europalia International ivzw en Muziekkapel Koningin Elisabeth)
 • Belgische bijdrage aan de Europese onderzoeksinfrastructuren ESS, ICOS
  en LIFEWATCH voor 2019

Veiligheid en Binnenlandse Zaken

 • twee dossiers (aankoop van een officiersvoertuig voor de operationele eenheid van Crisnée in het kader van het meerjarig investeringsprogramma van de Civiele Bescherming en verhoging van de provisionele vastlegging van de advocatenkosten van de juridische dienst)
 • vastleggingen 2019 van de directie 112
 • toekenning van subsidies aan de erkende provinciale opleidingscentra voor de organisatie van opleidingen voor de openbare hulpdiensten
 • pensioenboete 2019 - gefederaliseerden 100 centra
 • optimalisering van een pomp met een hoog debiet voor de operationele
  eenheid van Crisnée in het kader van het meerjarig investeringsprogramma van de Civiele Bescherming

Mobiliteit

 • vier subsidies (Belgocontrol Skeyes , VIAS-Instituut, vzw Sociaal Fonds van de FOD Mobiliteit en Vervoer en Belgische bijdrage aan de European car and driving licence information system (EUCARIS))

Digitale Agenda

 • opstelling van een communicatieplan (strategie en acties) voor het Crisisplan telecommunicatie
 • overheidsopdracht voor een Network & Security Support Manager via detachering Egov voor DG Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning

Administratieve Vereenvoudiging

 • drie dossiers voor de continuïteit van de lopende projecten (modernisering en digitalisering van de burgerlijke stand, only once-programma  en meetbureau van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging)

Buitenlandse Zaken

 • 16 dossiers

Defensie

 • dossier over drie lijsten (opdrachten waarvan de verdere evolutie noodzakelijk wordt geacht voor de werking van Defensie, subsidies en aanpassingen aan provisionele visa)

Asiel en Migratie

 • twee dossiers (informatiesysteem onthaal en medewerkers CGVS en special flights)