13 dec 2019 16:11

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

 • twee dossiers (consolidatie van de optische ring van de Kanselarij via de FedWAN-dienst van Belnet en een consultancy-opdracht van een program manager met de vzw Smals)

Ontwikkelingssamenwerking

 • acht dossiers (project Burundi: steunprogramma voor de volksgezondheidssector, subsidies aan foyers en tehuizen, Burundi - steun landbouwsector, schuld Delcredere, EOF, EIB, Donor Funded Staffing program en Green Climate Fund)

Wetenschapsbeleid

 • toekenning van een toelage aan de vzw 'The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium' (RASAB)
 • vijf toelagen aan verschillende organismen verbonden aan de Académie royale de Belgique en aan de Koninklijke Vlaamse Academie van België

Veiligheid en Binnenlandse Zaken

 • bijkomende vastlegging e-loket
 • drie dossiers van toelagen van Fedasil (Europese Fondsen AMIF-36-01, AMIF-34-01 en AMIF-40-01)
 • gunning van een overheidsopdracht voor een onderhoudscontract 2020-2021 CityGis CMS 1.5 voor NC112, 112M13 en 112M138

Sociale Zaken

 • drie overheidsopdrachten (Oracle Database licences, Essbase licences en Oracle Weblogic)

Volksgezondheid

 • elf dossiers (subsidie aan de vzw ICare, subsidies aan de vzw CAD Limburg en aan de vzw Fédito Wallonne, financiering van een callcenter en financiële bijdrage 2019 aan de ECPGR - Bioversity International, NUBEL, UN Drugs and Crime (DRC), samenwerkingsakkoord 2002 IMC Drugs, dienst voor dringende psychosociale interventie Belgische Rode Kruis, medische dispatching van het agentschap 112 voor DGGS, uitbreiding EBP-project - chronische pijn en verhoging honoraria experten en specialisten GGD)

Energie

 • uitvoering van testen op gasapparaten in het kader van het markttoezicht voor de gastoestellenverordening

Mobiliteit

 • drie overheidsopdrachten (ombudsdienst voor de treinreizigers: aankoop laptops en accessoires, ICT Arch: prestaties van een Project Manager Architect, ICT - IDEAGEN - Q Pulse - hosting en onderhoud van het auditsysteem van het DGLV voor vier jaar)

Digitale Agenda

 • tien dossiers voor DG Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning

Buitenlandse Zaken

 • negen dossiers