09 jan 2014 17:04

Toepassing van het verdrag over de maritieme arbeid 2006 - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat het Verdrag betreffende de maritieme arbeid 2006 toepast en controleert. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

De schepen die onder de toepassing van het vedrag vallen, moeten over een maritiem arbeidscertificaat en een conformiteitsverklaring voor maritieme arbeid beschikken. Beide documenten waarvan de geldigheid beperkt is, worden uitgereikt na een aantal inspecties op het vlak van de bekwaamheden van het personeel, de arbeidsduur, de logies, de vrijetijdsinrichting aan boord, de voeding, de verloning... De inspecties worden uitgebreid beschreven en er komen klachtenprocedures aan boord van schepen en aan wal om de arbeids- en levensvoorwaarden van de zeelieden te verbeteren.

Wanneer overtredingen worden vastgesteld, kan een schip, onder Belgische of buitenlandse vlag, verboden worden de haven te verlaten voor de onregelmatigheden in orde zijn. Er komen ook strafrechterlijke sancties wanneer de regelgeving niet wordt nageleefd.

In februari 2006 heeft de Internationale Arbeidsorganisatie het Verdrag betreffende de maritieme arbeid aangenomen. België is een van de partijen. Het verdrag somt de internationale vereisten op om degelijke arbeids- en levensomstandigheden voor zeelieden aan boord te waarborgen.