07 feb 1997 16:00

Toepassingsmaatregelen van het Handvest van de Gebruiker van de openb
are diensten