10 mei 2007 18:29

Toespraak Verhofstadt - Mobilom

embargo tot 17u

TOESPRAAK VAN EERSTE MINISTER GUY VERHOFSTADT BIJ DE OPENING VAN MOBILOM, HET HOOFDKWARTIER VAN FEDERAUTO EN EDUCAM.

EVERE, 10 MEI 2007.

embargo tot 17u TOESPRAAK VAN EERSTE MINISTER GUY VERHOFSTADT BIJ DE OPENING VAN MOBILOM, HET HOOFDKWARTIER VAN FEDERAUTO EN EDUCAM. EVERE, 10 MEI 2007.

Dames en heren, Van alle federaties en confederaties is Federauto een van de jongste. Officieel opgericht in 1994, startte Federauto haar activiteiten op 1 januari 2005. Maar ondanks haar jonge leeftijd werd ze in een klap een grote, zwaarwichtige confederatie. Niet alleen autohandel en – reparatie, maar ook aanverwante sectoren waaronder zelfs de fietsindustrie zitten nu in eenzelfde koepel. Federauto vertegenwoordigt hiermee maar liefst 16.000 bedrijven, met een gezamenlijke omzet van meer dan 25 miljard euro en goed voor een tewerkstelling van bijna 87.000 mensen. De opening vandaag van Mobilom komt op het goede moment. Een moment waarop twijfel en hoop elkaar afwisselen. Een moment waarop het bevestigen van de hoop voor de auto-industrie en alle aanverwanten belangrijk is. En naar mijn mening ook terecht. Want ondanks de tegenslagen die we de voorbije jaren hebben gekend, is er ook de bevestiging dat de automobielindustrie nog toekomst heeft in ons land. Er zijn wel pijnlijke herstructureringen geweest, maar zowel Ford Genk, Volkswagen Vorst en Opel Antwerpen kregen of krijgen nieuwe modellen. Hiermee wordt hun toekomst gegarandeerd en hebben we dus een nieuwe Renault Vilvoorde vermeden. Deze vaststelling wordt bovendien ondersteund door harde cijfers, namelijk de cijfers van de autoverkoop. Vorig jaar werden immers meer nieuwe personenwagens ingeschreven dan ooit. Het record van 2000 werd bijna tien procent verpulverd. In 2006 werden in totaal namelijk 526.141 nieuwe auto's ingeschreven. Dat is niet alleen goed nieuws voor de auto-assemblage, maar ook voor de toelevering, de distributie en de reparatie. De automobielindustrie en aanverwanten heeft dus sterke troeven in handen. Ik weiger dan ook consequent om zoals sommigen deze industrietak af te schrijven. Integendeel. Meer dan ooit investeert de federale regering in de industrie. Daarom hebben we de bestaande lastenverlaging voor nacht- en ploegenarbeid verdubbeld. Tot 10,7%. En nu zullen we deze belastingsverlaging nogmaals optrekken tot 15,6%. Hierdoor blijven de Belgische fabrieken die met ploegenstelsels werken concurrentieel met die van onze buurlanden. Ook de belastingverlaging op overuren werd aanzienlijk versterkt. Overuren worden dus flink goedkoper voor de werkgever en interessanter voor de werknemer. Dit zijn maar een aantal van het grote pakket aan hervormingen die we de voorbije jaren hebben doorgevoerd. Hervormingen die inmiddels resultaten opbrengen. Zo hebben we de voorbije weken niet minder dan zeven records gebroken. Recordcijfers op de beurs. Recordcijfers in de bouw. Een record aantal startende ondernemers, een record aantal nieuw ingeschreven auto's, een recordvermogen voor de gezinnen en recordwinsten voor de bedrijven. En vandaag nog in de krant een record van investeringen in ons land van Amerikaanse bedrijven. Het aantal Amerikaanse investering groeit in ons land, na het Verenigd Koninkrijk, het sterkst van heel Europa. Deze records zijn niet zomaar trofeeën waar we graag mee uitpakken. Het zijn signalen dat onze economie goed draait en dat in de nabije toekomst ook zal doen. Vorig jaar bereikte onze economie een groei van 3,1% BBP. En volgens de verhoogde voorspellingen van de banken voor dit jaar kunnen we dat cijfer opnieuw benaderen. Het komt er nu op aan om dat ook op de langere termijn vast te houden. Door verder te hervormen. Verder de belastingen te verlagen. En verder in te spelen op de globalisering door het flexibeler maken van onze arbeidsmarkt. Dat is de opdracht voor de komende jaren. Maar de ondernemingen hebben natuurlijk de belangrijkste opdracht. En dat is investeren in opleiding en vorming. Levenslang leren maakt werknemers sterker. Het maakt hen flexibeler in hun werk en weerbaarder voor verandering. Opleiding en vorming is dan ook een van de cruciale afspraken die we hebben gemaakt met de sociale partners. In het Interprofessioneel Akkoord en in het Generatiepact. Ik vind het daarom een bijzonder goed en vooruitziend idee om in Mobilom niet alleen Federauto maar ook EDUCAM te huisvesten. EDUCAM heeft niet enkel als doel om de kaders te trainen in onderhandelingen. EDUCAM is vooral het opleidingscentrum van en voor de autosector en de metaalaanverwante sectoren. EDUCAM houdt de kennis en het vakmanschap van de werknemers uit deze sectoren op peil. En hiermee nemen de sectoren van Federauto de juiste wissel op de toekomst. Dames en heren, Het is vandaag eigenlijk onmogelijk om over de auto-industrie en aanverwanten te spreken zonder iets te zeggen over de verkeersellende. En dan bedoel ik voornamelijk de files. Ons land slibt bijna letterlijk dicht. Eén ongeval op een invalsweg zorgt meteen voor kilometers stilstaand verkeer. Dat mochten de meesten onder ons deze maandag tot hun ergernis merken. Maar ook zonder ongevallen blijft het elke ochtend en elke avond een zware opdracht om op het werk of thuis te geraken. Ik zeg hierover normaal gezien zeer weinig. Omdat de federale regering, behalve via de NMBS, hierover geen bevoegdheden heeft. Toch is het fileleed zowel voor onze economie en voor het gezinsleven een ernstige rem. De situatie begint stilaan onhoudbaar te worden. Het is echter niet aan mij om hierover grote voorstellen te doen. Maar gezien het belang wil ik vandaag mijn oproep met nadruk herhalen. Mijn oproep aan de regeringen van de gewesten om dringend naar oplossingen te zoeken voor het groeiende fileprobleem. Ik denk dat elk creatief voorstel bij elke autogebruiker of vrachtwagenchauffeur van harte verwelkomd zal worden. Dames en heren, Ik wil vandaag niet eindigen met leed, maar met felicitaties. Met felicitaties aan Federauto en aan EDUCAM voor deze nieuwe start en dit prachtige gebouw. Ik dank u.