12 jan 2005 01:00

Toestand in de DR Congo

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is verontrust na de zware rellen van 10.1.2005 te Kinshasa, waarbij verschillende dodelijke slachtoffers en talrijke gewonden te betreuren vielen. Hij roept de bevolking op tot kalmte. Enkel een sereen klimaat kan ertoe leiden dat de transitie in alle ernst wordt verder gezet. Bovendien moet met de vaste wil van de bevolking voor het organiseren van verkiezingen rekening gehouden worden.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is verontrust na de zware rellen van 10.1.2005 te Kinshasa, waarbij verschillende dodelijke slachtoffers en talrijke gewonden te betreuren vielen. Hij roept de bevolking op tot kalmte. Enkel een sereen klimaat kan ertoe leiden dat de transitie in alle ernst wordt verder gezet. Bovendien moet met de vaste wil van de bevolking voor het organiseren van verkiezingen rekening gehouden worden.

Brussel, 12 januari 2005. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is verontrust na de zware rellen van 10.1.2005 te Kinshasa, waarbij verschillende dodelijke slachtoffers en talrijke gewonden te betreuren vielen. Hij roept de bevolking op tot kalmte. Enkel een sereen klimaat kan ertoe leiden dat de transitie in alle ernst wordt verder gezet. Bovendien moet met de vaste wil van de bevolking voor het organiseren van verkiezingen rekening gehouden worden. «Er moet onverwijld werk gemaakt worden van de verdere uitvoering van de transitie die in een cruciale fase zit. Daarbij moeten alle geledingen en overheden binnen het Congolese bestel hun deel van de taken op zich nemen. Zo moet ook het Parlement dringend zijn verantwoordelijkheid nemen door onder andere een nieuw ontwerp van Grondwet goed te keuren. Ook de goedkeuring van de verkiezingswet laat nog te lang op zich wachten», aldus Minister De Gucht. De Belgische Grondwetsspecialisten, samen met deze van andere landen, helpen om een ontwerp van Grondwet op te stellen. Ze zijn ook in de toekomst bereid om hun expertise ter beschikking te stellen. De Minister roept ook de Congolese transitieregering op om duidelijke signalen te geven die aantonen dat werk gemaakt wordt van het verkiezingsproces. Men dient hiertoe goed te communiceren met de bevolking, die daardoor het vertrouwen moet krijgen dat het om een ernstige oefening gaat. Het is evident dat daarbij een evenwicht zal moeten gezocht worden tussen de praktische overwegingen die het moeten mogelijk maken om de verkiezingen in goede orde en op een geloofwaardige manier te laten verlopen, en anderzijds de noodzakelijke duidelijkheid die de bevolking wenst. Zo kan men door de aanleg van kiezerslijsten aantonen dat er concrete vooruitgang geboekt wordt. Dit moet het broodnodige vertrouwen versterken. «De bevolking hunkert naar deze verkiezingen, die voor het eerst sinds 1960 een mogelijkheid bieden om rechtstreeks betrokken te raken bij het beleid. Elke onduidelijkheid inzake het verkiezingsproces zal, zelfs indien men niet de intentie heeft het principe hiervan in vraag te stellen, onvermijdelijk leiden tot frustraties», aldus Minister De Gucht. De Minister engageert zich van zijn kant om de internationale gemeenschap te blijven mobiliseren voor de noodzakelijke steun aan het verkiezingsproces. Hierbij moeten zowel de Europese Unie als de bredere donorgemeenschap klaar staan om dit proces de nodige financiële ruggensteun te verlenen. België zal daarbij niet afwezig blijven. Hij herinnert in deze context aan de reeds door ons land beloofde 10 miljoen Euro aan steun. De Minister vraagt tot slot dat alle onderdelen van de transitieregering zich binnen deze regering op een verantwoordelijke wijze zouden gedragen, dat wil zeggen: hun verplichtingen naleven overeenkomstig het globaal en inclusief akkoord. Ook alle andere belangrijke actoren in de Congolese samenleving dienen zich verantwoordelijk op te stellen door het verkiezingsproces te steunen.