23 mei 2003 17:00

Toestand in Ituri

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken en de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de Belgische bijdrage aan de stabiliseringsmacht voor Ituri (noordoosten van Congo).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken en de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de Belgische bijdrage aan de stabiliseringsmacht voor Ituri (noordoosten van Congo).

De streek van Ituri kampt momenteel met een dramatische geweldsituatie. De bevolking heeft er ernstig te lijden onder de gevechten tussen Hema- en Lendu-milities. De humanitaire toestand is er catastrofaal. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft zijn hoogste bezorgdheid uitgedrukt en heeft de landen opgeroepen om, zo snel mogelijk, bij te dragen tot een stabiliseringsmacht voor Ituri. Frankrijk heeft verklaard bereid te zijn de leiding te nemen van deze multilaterale macht, die ongeveer 3.000 manschappen zal moeten omvatten. België zal een significante bijdrage leveren tot de internationale inspanningen. Deze bijdrage heeft betrekking op drie domeinen: - bijdrage aan de stabiliseringsmacht voor Ituri: deelname aan het transport van de manschappen en de middelen voor logistieke ondersteuning en terbeschikkingstelling van een medische antenne; - bijdrage op diplomatiek vlak: België zal aan de Europese Unie voorstellen een initiatief te nemen tot bemiddeling tussen de betrokken partijen; - bijdrage op humanitair vlak: ° 500.000 euro voor geneesmiddelen en medisch materiaal bestemd voor de streek van Bunia; ° 500.000 euro aan Unicef voor de watervoorziening aan vluchtelingen in het oosten van Congo; ° 100.000 euro aan Unicef om het hoofd te bieden aan urgenties in de regio. Deze bijdrage is vanuit humanitair perspectief een dringende noodzaak. Zo kan de veiligheid in de regio worden hersteld en tevens de humanitaire toestand worden verbeterd.