12 mei 2016 13:43

Toestand van de federale staatsschuld per eind april 2016

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
 
In de loop van de maand april 2016 verminderde de schuld van de federale Staat met 4,049 miljard euro, tot 398,499 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld afgenomen met 3,194 miljard euro, en evolueerde zo tot 389,204 miljard euro per eind april 2016.

Het netto financieringsoverschot van de maand april 2016 bedroeg 2,959 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 276,653 miljoen euro per eind april.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.497.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) verminderden met 854,226 miljoen euro.


Eind april 2016 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,42% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,49% op het einde van april 2015. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind april vorig jaar.