14 sep 2018 16:21

Toestand van de federale staatsschuld per eind augustus 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand augustus 2018 is de schuld van de federale Staat met 2,567 miljard euro toegenomen, tot 390,026 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) vermeerderde de schuld met 2,668 miljard euro, en evolueerde zo tot 378,344 miljard euro per eind augustus 2018.
Het netto te financieren saldo van de maand augustus 2018 bedroeg 2,595 miljard euro.
De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 233,896 miljoen euro per eind augustus.
De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.
Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist te vermelden dat de beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) met 100,989 miljoen euro verminderden.

Eind augustus 2018 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 88,73% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,11% op het einde van augustus 2017. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind augustus vorig jaar.

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:


In de loop van de maand augustus 2018 is de schuld van de federale Staat met 2,567 miljard euro toegenomen, tot 390,026 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) vermeerderde de schuld met 2,668 miljard euro, en evolueerde zo tot 378,344 miljard euro per eind augustus 2018.

Het netto te financieren saldo van de maand augustus 2018 bedroeg 2,595 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 233,896 miljoen euro per eind augustus.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist te vermelden dat de beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) met 100,989 miljoen euro verminderden.


Eind augustus 2018 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 88,73% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,11% op het einde van augustus 2017. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind augustus vorig jaar.