06 sep 2019 12:57

Toestand van de federale staatsschuld per eind augustus 2019

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand augustus 2019 is de schuld van de federale Staat met 81,776 miljoen euro afgenomen, tot 398,781 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld gestegen met 2,497 miljard euro, en evolueerde zo tot 384,007 miljard euro per eind augustus 2019.

Het netto te financieren saldo van de maand augustus 2019 bedroeg 2,498 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 215,989 miljoen euro per eind augustus.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist te vermelden dat de beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) met 2,579 miljard euro verminderden.


Eind augustus 2019 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,96% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,73% op het einde van augustus 2018. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,68% eind augustus vorig jaar.