10 jan 2017 12:06

Toestand van de federale staatsschuld per eind december 2016

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand december 2016 verminderde de schuld van de federale Staat met 3,425 miljard euro, tot 405,179 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld afgenomen met 3,821 miljard euro, en evolueerde zo tot 392,585 miljard euro per eind december 2016.

Het netto financieringsoverschot van de maand december 2016 bedroeg 4,508 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 265,268 miljoen euro per eind december.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Op 5 december 2016 werd een Staatsbon op 10 jaar en met rentevoet van 0,60% uitgegeven ten  bedrage van 19 miljoen euro.

• De Staatsbons 1212 (4% 2008-2016) en 1241 (4% 2011-2016) kwamen op 4 december 2016 op eindvervaldag, en werden terugbetaald voor een totaal bedrag van 2,083 miljard euro.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 384,206 miljoen euro.


Eind december 2016 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,74% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,85% op het einde van december 2015. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind december vorig jaar.