15 mrt 2016 13:29

Toestand van de federale staatsschuld per eind februari 2016

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand februari 2016 vermeerderde de schuld van de federale Staat met 3,229 miljard euro, tot 396,318 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 4,209 miljard euro, en evolueerde zo tot 384,679 miljard euro per eind februari.

Het netto te financieren saldo van de maand februari 2016 bedroeg 4,173 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 283,231 miljoen euro per eind februari.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2.824.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De OLO 62 (OLO FRN 15/02/2011 – 15/02/2016) werd op eindvervaldag van 15 februari 2016 terugbetaald voor een bedrag van 3.000.000.000,00 EUR.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) verminderden met 980,597 miljoen euro.


Eind februari 2016 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,58% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,2% op het einde van februari 2015. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind februari vorig jaar.