08 mrt 2017 14:38

Toestand van de federale staatsschuld per eind februari 2017

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand februari 2017 vermeerderde de schuld van de federale Staat met 5,082 miljard euro, tot 391,777 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 3,312 miljard euro, en evolueerde zo tot 373,243 miljard euro per eind februari 2017.

Het netto te financieren saldo van de maand februari 2017 bedroeg 3,254 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 263,933 miljoen euro per eind februari.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• De Schatkist heeft twee nieuwe lineai¬re obligatieleningen op 14 februari uitgegeven:
- OLO 82 (ISIN-code BE0000342510) met eindvervaldag 22 oktober 2024 en een rentevoet van 0,50%. De lening werd onder pari (99,94%) uitgegeven.
- OLO 83 (ISIN-code BE0000343526) met eindvervaldag 22 juni 2057 en een rentevoet van 2,25%. De lening werd onder pari (99,012%) uitgegeven.
        Er werd voor de uitgifte van deze twee lineaire oligatieleningen beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 3 miljard euro per OLO te plaatsen.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 1,824 miljard euro.

Eind februari 2017 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 91,20% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,58% op het einde van februari 2016. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,9% van dit uitstaande bedrag, tegen 99,7% eind februari vorig jaar.