12 mrt 2020 15:34

Toestand van de federale staatsschuld per eind februari 2020

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand februari 2020 is de schuld van de federale Staat met 4,976 miljard euro toegenomen, tot 404,469 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 4,013 miljard euro, en evolueerde zo tot 390,872 miljard euro per eind februari 2020.

Het netto te financieren saldo van de maand februari 2020 bedroeg 4,012 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 208,129 miljoen euro per eind februari.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

  -  De Schatkist heeft een nieuwe lineai­re obligatielening (OLO) uitgegeven op 25 februari, met eindvervaldag 22 juni 2040 en een rentevoet van 0,40%: het betreft OLO 90 (ISIN-code BE0000350596). De lening werd onder pari (99,418%) uitgegeven. Er werd voor de uitgifte beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 5 miljard euro te plaatsen.

  -  Twee lineaire obligaties (OLO 80 2,15% 22/06/2066 ISIN-code BE0000340498 en OLO 83 2,25% 22/06/2057 ISIN-code BE0000343526) werden op 18 februari uitgegeven via Optional Reverse Inquiry Facility (ORI Facility), waarvan de methode deze van aanbesteding is. Zo biedt het Federale Agentschap van de Schuld de faciliteit aan de Dealers om bepaalde OLO’s (Maximum 2) uit te geven op specifieke aanvraag van de investeerders. De bedoeling van de Dealers is om via ORI meer liquiditeit in veel gevraagde OLO-lijnen te injecteren.

  -  De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 963,226 miljoen euro.

Eind februari 2020 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,23% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,52% op het einde van februari 2019. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,95% eind februari vorig jaar.