11 feb 2016 11:46

Toestand van de federale staatsschuld per eind januari 2016

In de loop van de maand januari 2016 vermeerderde de schuld van de federale Staat met 3,227 miljard euro, tot 393,089 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 1,259 miljard euro, en evolueerde zo tot 380,469 miljard euro per eind januari 2016.
Het netto te financieren saldo van de maand januari 2016 bedroeg 1,252 miljard euro.

In de loop van de maand januari 2016 vermeerderde de schuld van de federale Staat met 3,227 miljard euro, tot 393,089 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 1,259 miljard euro, en evolueerde zo tot 380,469 miljard euro per eind januari 2016.

Het netto te financieren saldo van de maand januari 2016 bedroeg 1,252 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 283,994 miljoen euro per eind januari.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• De Schatkist heeft een nieuwe lineai¬re obligatielening (OLO) uitgegeven op 20 januari, met eindvervaldag 22 juni 2026 en een rentevoet van 1%: het betreft OLO 77 (ISIN-code BE0000337460). De lening werd onder pari (99,706%) uitgegeven. Er werd voor de uitgifte beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 5 miljard euro te plaatsen.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 1,974 miljard euro.


Eind januari 2016 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 91,38% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,62% op het einde van januari 2015. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind januari vorig jaar.