10 feb 2017 16:41

Toestand van de federale staatsschuld per eind januari 2017

Toestand van de federale staatsschuld per eind januari 2017
 
Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand januari 2017 daalde de schuld van de federale Staat met 18,483 miljard euro, tot 386,695 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld afgenomen met 22,654 miljard euro, en evolueerde zo tot 369,932 miljard euro per eind januari 2017.

Deze belangrijke daling kan door de overnamen van schulden en activa ten bedrage van totaal 23,294 miljard euro uitgelegd worden. Dit bedrag kan als volgt verdeeld worden:
1. 22,270 miljard euro voor de overname en de opheffing van de portefeuille van het Zilverfonds door de Staat;
2. 94,303 miljoen euro voor de overname en de opheffing door de Staat van de portefeuille in Staatsbons van het Rentenfonds;
3. 929,450 miljoen euro als correctie van de beleggingen van de ADBA (*) bij de Schatkist. Deze beleggingen zijn geen schuld voor de Staat want de ADBA hebben dezelfde juridische persoonlijkheid als de Staat.

Het netto te financieren saldo van de maand januari 2017 bedroeg 605,523 miljoen euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 264,672 miljoen euro per eind januari.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

· De Schatkist heeft een nieuwe lineai­re obligatielening (OLO) uitgegeven op 24 januari, met eindvervaldag 22 juni 2027 en een rentevoet van 0,80%: het betreft OLO 81 (ISIN-code BE0000341504). De lening werd onder pari (99,877%) uitgegeven. Er werd voor de uitgifte beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 6 miljard euro te plaatsen.

· De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 4,177 miljard euro.


Eind januari 2017 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,84% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 91,38% op het einde van januari 2016. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind januari vorig jaar.

(*) ADBA = Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie