06 feb 2018 18:16

Toestand van de federale staatsschuld per eind januari 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand januari 2018 is de schuld van de federale Staat met 3,235 miljard euro toegenomen, tot 389,149 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 761,714 miljoen euro, en evolueerde zo tot 374,425 miljard euro per eind januari 2018.

Het netto te financieren saldo van de maand januari 2018 bedroeg 737,863 miljoen euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 245,958 miljoen euro per eind januari.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• De Schatkist heeft een nieuwe lineai¬re obligatielening (OLO) uitgegeven op 23 januari, met eindvervaldag 22 juni 2028 en een rentevoet van 0,80%: het betreft OLO 85 (ISIN-code BE0000345547). De lening werd onder pari (99,881%) uitgegeven. Er werd voor de uitgifte beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 5 miljard euro te plaatsen.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 2,483 miljard euro.


Eind januari 2018 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,83% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,84% op het einde van januari 2017. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,87% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,72% eind januari vorig jaar.