06 feb 2019 15:34

Toestand van de federale staatsschuld per eind januari 2019

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand januari 2019 is de schuld van de federale Staat met 5,575 miljard euro toegenomen, tot 394,659 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 445,925 miljoen euro, en evolueerde zo tot 378,318 miljard euro per eind januari 2019.
Het netto te financieren saldo van de maand januari 2019 bedroeg 439,080 miljoen euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 226,530 miljoen euro per eind januari.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• De Schatkist heeft een nieuwe lineai¬re obligatielening (OLO) uitgegeven op 15 januari, met eindvervaldag 22 juni 2029 en een rentevoet van 0,90%: het betreft OLO 87 (ISIN-code BE0000347568). De lening werd onder pari (99,566%) uitgegeven. Er werd voor de uitgifte beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 6 miljard euro te plaatsen.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 5,144 miljard euro.


Eind januari 2019 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,88% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,83% op het einde van januari 2018. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,91% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,87% eind januari vorig jaar.