03 aug 2017 16:33

Toestand van de federale staatsschuld per eind juli 2017

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand juli 2017 verminderde de schuld van de federale Staat met 2,333 miljard euro, tot 385,793 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld afgenomen met 3,316 miljard euro, en evolueerde zo tot 373,152 miljard euro per eind juli  2017.

Het netto financieringsoverschot van de maand juli 2017 bedroeg 3,266 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 256,250 miljoen euro per eind juli.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2,801 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 982,229 miljoen euro.
Eind juli 2017 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,52% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 91,63% op het einde van juli 2016. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 100% eind juli vorig jaar.