06 jul 2018 13:32

Toestand van de federale staatsschuld per eind juni 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand juni 2018 is de schuld van de federale Staat met 470,790 miljoen euro toegenomen, tot 391,399 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld afgenomen met 172,156 miljoen euro, en evolueerde zo tot 378,044 miljard euro per eind juni 2018.
Het netto financieringsoverschot van de maand juni 2018 bedroeg 171,505 miljoen euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 238,401 miljoen euro per eind juni.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 4,240 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

• OLO 69 (1,25% 2013 – 2018) werd op eindvervaldag van 22 juni 2018 terugbetaald voor een bedrag van 11,890 miljard euro.

• Op 4 juni 2018 werd een Staatsbon op 10 jaar en met rentevoet van 0,75% uitgegeven ten bedrage van 2,379 miljoen euro.

• Staatsbons 1226 (3% 2010-2018) en 1252 (0,75% 2013-2018) kwamen op 4 juni 2018 op eindvervaldag, en werden terugbetaald voor een totaal bedrag van 17,705 miljoen euro.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 645,936 miljoen euro.

Eind juni 2018 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 87,47% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 89,26% op het einde van juni 2017. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,69% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,73% eind juni vorig jaar.