10 apr 2017 12:00

Toestand van de federale staatsschuld per eind maart 2017

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand maart 2017 vermeerderde de schuld van de federale Staat met 402,525 miljoen euro, tot 392,180 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 5,580 miljard euro, en evolueerde zo tot 378,823 miljard euro per eind maart 2017.

Het netto te financieren saldo van de maand maart 2017 bedroeg 5,824 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 263,906 miljoen euro per eind maart.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Op 6 maart 2017 werd een Staatsbon op 10 jaar en met rentevoet van 0,75% uitgegeven ten  bedrage van 8,630 miljoen euro.

• De Staatsbons 1215 (3,75% 2009-2017) en 1243 (2,35% 2012-2017) kwamen op 4 maart 2017 op eindvervaldag, en werden terugbetaald voor een totaal bedrag van 89,389 miljoen euro.

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 4.037.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• OLO 49 (4% 2007 – 2017) werd op eindvervaldag van 28 maart 2017 terugbetaald voor een bedrag van 11,176 miljard euro.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) verminderden met 5,177 miljard euro.


Eind maart 2017 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,26% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,65% op het einde van maart 2016. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind maart vorig jaar.