08 apr 2019 13:31

Toestand van de federale staatsschuld per eind maart 2019

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand maart 2019 is de schuld van de federale Staat met 1,363 miljard euro toegenomen, tot 403,122 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 5,992 miljard euro, en evolueerde zo tot 389,139 miljard euro per eind maart 2019.
Het netto te financieren saldo van de maand maart 2019 bedroeg 5,978 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 224,017 miljoen euro per eind maart.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3,983 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

• OLO 55 (4% 2009 – 2019) werd op eindvervaldag van 28 maart 2019 terugbetaald voor een bedrag van 12,237 miljard euro.

• Op 4 maart 2019 werd een Staatsbon op 10 jaar en met rentevoet van 0,55% uitgegeven ten bedrage van 3,979 miljoen euro.

• Staatsbons 1233 (3,75% 2011-2019) en 1258 (0,90% 2014-2019) kwamen op 4 maart 2019 op eindvervaldag, en werden terugbetaald voor een totaal bedrag van 37,084 miljoen euro.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) verminderden met 4,629 miljard euro.


Eind maart 2019 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 88,15% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,97% op het einde van maart 2018. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,75% eind maart vorig jaar.