08 jun 2016 15:10

Toestand van de federale staatsschuld per eind mei 2016

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
 

In de loop van de maand mei 2016 vermeerderde de schuld van de federale Staat met 3,073 miljard euro, tot 401,573 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 2,539 miljard euro, en evolueerde zo tot 391,743 miljard euro per eind mei 2016.

Het netto te financieren saldo van de maand mei 2016 bedroeg 2,546 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 276,611 miljoen euro per eind mei.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• De Schatkist heeft twee nieuwe lineai¬re obligatieleningen (OLO) uitgegeven op 6 mei :
o OLO 79 (ISIN-code BE0000339482) met eindvervaldag 22 oktober 2023 en een rentevoet van 0,20%. De lening werd onder pari (99,882%) uitgegeven.
o OLO 80 (ISIN-code BE0000340498) met eindvervaldag 22 juni 2066 en een rentevoet van 2,15%. De lening werd onder pari (98,931%) uitgegeven.
Er werd voor de uitgifte van deze twee lineai¬re obligatieleningen beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 3 miljard euro per OLO te plaatsen.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 534,359 miljoen euro.


Eind mei 2016 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,26% van het uit

staande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,71% op het einde van mei 2015. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind mei vorig jaar.