07 jun 2017 15:22

Toestand van de federale staatsschuld per eind mei 2017

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand mei 2017 vermeerderde de schuld van de federale Staat met 2,748 miljard euro, tot 392,742 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 240,669 miljoen euro, en evolueerde zo tot 375,347 miljard euro per eind mei 2017.

Het netto te financieren saldo van de maand mei 2017 bedroeg 283,789 miljoen euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 257,225 miljoen euro per eind mei.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

· Via de speciale niet-competitieve inschrijvingen van 2 mei 2017 werd een bedrag van 96.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

· De Schatkist heeft een nieuwe lineai­re obligatielening (OLO) uitgegeven op 31 mei, met eindvervaldag 22 juni 2037 en een rentevoet van 1,45%: het betreft OLO 84 (ISIN-code BE0000344532). De lening werd onder pari (99,396%) uitgegeven. Er werd voor de uitgifte beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 3 miljard euro te plaatsen.

· De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 2,508 miljard euro.


Eind mei 2017 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,56% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,26% op het einde van mei 2016. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind mei vorig jaar.