07 dec 2017 15:55

Toestand van de federale staatsschuld per eind november 2017

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand november 2017 vermeerderde de schuld van de federale Staat met 2,838 miljard euro, tot 393,017 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 2,810 miljard euro, en evolueerde zo tot 379,407 miljard euro per eind november 2017.

Het netto te financieren saldo van de maand november 2017 bedroeg 2,796 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 247,122 miljoen euro per eind november.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist te vermelden dat de beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) met 27,318 miljoen euro vermeerderden.

Eind november 2017 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 88,68% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,31% op het einde van november 2016. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,8% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind november vorig jaar.