07 okt 2019 14:33

Toestand van de federale staatsschuld per eind september 2019

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand september 2019 is de schuld van de federale Staat met 169,895 miljoen euro toegenomen, tot 398,951 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld gestegen met 3,644 miljard euro, en evolueerde zo tot 387,650 miljard euro per eind september 2019.

Het netto te financieren saldo van de maand september 2019 bedroeg 3,649 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 212,865 miljoen euro per eind september.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3,259 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

• OLO 67 (3% 2012 – 2019) werd op eindvervaldag van 28 september 2019 terugbetaald voor een bedrag van 12,662 miljard euro.

• Staatsbon 1239 (3,50% 2011-2019) kwam op 4 september 2019 op eindvervaldag, en werd terugbetaald voor een bedrag van 22,087 miljoen euro.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) verminderden met 3,474 miljard euro.


Eind september 2019 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 88,56% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,44% op het einde van september 2018. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,69% eind september vorig jaar.