08 okt 2020 20:09

Toestand van de federale staatsschuld per eind september 2020

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand september 2020 is de schuld van de federale Staat met 15,709 miljard euro afgenomen, tot 419,243 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) vermeerderde de schuld met 2,885 miljard euro, en evolueerde zo tot 403,022 miljard euro per eind september 2020.

Het netto te financieren saldo van de maand september 2020 bedroeg 2,930 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 196,395 miljoen euro per eind september.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

  • Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2,445 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.
  • 3,75% OLO - code BE0000318270 werd op eindvervaldag van 28 september 2020 terugbetaald voor een bedrag van 19,486 miljard euro.
  • 2,10% Staatsbon - code BE3871247743 kwam op 4 september 2020 op eindvervaldag, en werd terugbetaald voor een bedrag van 9,946 miljoen euro.
  • De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) verminderden met 18,595 miljard euro.

Eind september 2020 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,72% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,56% op het einde van september 2019. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind september vorig jaar.