14 sep 2010 16:31

Toestand van de schuld van de federale Staat eind augustus 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind augustus 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind augustus 2010

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind augustus 2010 bedroeg de federale staatsschuld 347.006.620.826,33 EUR, zijnde :

- 346.584.620.931,88 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 421.999.894,45 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind augustus 2010

Toestand van de schuld van de federale Staat eind augustus 2010

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind augustus 2010 bedroeg de federale staatsschuld 347.006.620.826,33 EUR, zijnde :

- 346.584.620.931,88 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 421.999.894,45 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 322.083.855.955,93 EUR. Dit is een vermeerdering met 364.550.653,77 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een netto te financieren saldo voor de maand augustus van 292.078.420,49 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 87.866.708,21 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 15.394.474,93 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand augustus 2010 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.566.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 3.764.248.010,55 EUR.

Eind augustus 2010 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 86,1 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 82,6 % op het einde van de maand augustus 2009. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,5 % eind augustus vorig jaar.