19 jan 2005 01:00

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2004.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2004.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind december 2004.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: Op het eind van de maand december bedroeg de federale staatsschuld 269,78 mrd EUR, zijnde : - 265,52 mrd EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ; - 4,26 mrd EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. De netto-schuld van de federale overheid (bruto-schuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 265,35 mrd EUR. Dit is een vermindering met 1,14 mrd EUR ten opzichte van de vorige maand. Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) : - een financieringsoverschot voor de maand december van 1,46 mrd EUR en van diverse technische factoren ten belope van 0,36 mrd EUR ; - een vermindering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 0,04 mrd EUR. De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie. Inzake de schuldevolutie van de maand december 2004 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden : · Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2,58 mrd EUR aan lineaire obligaties uitgegeven. · «Schatkistbons - Zilverfonds» werden op 3 december 2004 uitgegeven voor een bedrag van 2,50 mrd EUR. · Op 4 december 2004 werd een nominaal bedrag van 0,20 mrd EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt : - Staatsbons op 5 jaar, met rentevoet 2,90 %, ten bedrage van nominaal 0,07 mrd EUR; - Staatsbons op 8 jaar, met rentevoet 3,40 %, ten bedrage van nominaal 0,13 mrd EUR. · De Staatsbons 912 en 913 (1997-2004) werden op eindvervaldag van 4 december 2004 terugbetaald voor een bedrag van 0,47 mrd EUR. · Lineaire obligaties (OLO 273, eindvervaldag 31 maart 2005 ; OLO 294, eindvervaldag 28 september 2005) werden teruggekocht voor een totaal bedrag van 0,99 mrd EUR. · De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 2,52 mrd EUR. Eind december 2004 vertegenwoordigt de schuld op halflange en lange termijn 88,2 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, zoals op het einde van de maand december 2003. De schuld in euro vertegenwoordigt 99,1 % van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 98,6 % op dezelfde datum van vorig jaar.