07 apr 2008 16:31

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2008

Toestand van de schuld van de federale Staat eind maart 2008

 De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind maart 2008 bedroeg de federale staatsschuld 289.748.387.561,13 EUR, zijnde :

- 289.147.568.446,96 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 600.819.114,17 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 286.103.258.065,31 EUR. Dit is een vermeerdering met  6.702.991.274,22 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :        
    
- een netto te financieren saldo voor de maand maart van 6.691.966.195,83 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 11.252.089,46 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 227.011,07 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Inzake de schuldevolutie van de maand maart 2008 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

- Op  4 maart 2008 werd een nominaal bedrag van 83.500.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

     - Staatsbon op 3 jaar, met rentevoet 3,50 %, ten bedrage van nominaal   43.000.000,00 EUR;
     - Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet 3,55 %, ten bedrage van nominaal 21.000.000,00 EUR;
     - Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet 3,75 %, ten bedrage van nominaal 19.500.000,00 EUR.

- De Staatsbons 931 (5,50% 2000-2008) en 938 (4,55% 2001-2006-2008) werden op eindvervaldag van 4 maart 2008 terugbetaald voor een bedrag van 315.741.200,00 EUR.

- De OLO 288 (5,75 % 1997-2008) werd op eindvervaldag van 28 maart 2008 voor een bedrag van 11.204.696.740,11 EUR terugbetaald.

- Lineaire obligaties (OLO 268, eindvervaldag 29 juli 2008 ; OLO 302, eindvervaldag 28 september 2008) werden voor een totaal bedrag van 125.000.000,00 EUR teruggekocht.

- De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 7.296.795.982,10 EUR.

Eind maart 2008 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 83,9 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 83,0 % op het einde van de maand maart 2007. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,5% van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 99,4 % op dezelfde datum van vorig jaar.