17 nov 2006 10:16

Toestand van de schuld van de federale Staat eind october 2006.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind october 2006.

Toestand van de schuld van de federale Staat eind october 2006.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: Op het eind van de maand october bedroeg de federale staatsschuld 280,20 mrd EUR, zijnde : - 271,92 mrd EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ; - 8,28 mrd EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. De netto-schuld van de federale overheid (bruto-schuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 277,81 mrd EUR. Dit is een vermindering met 1,93 mrd EUR ten opzichte van de vorige maand. Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) : - een financieringsoverschot voor de maand oktober van 1,88 mrd EUR; - een vermindering van de schuld van de instellingen, waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, ten belope van 0,05 mrd EUR. De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie. Inzake de schuldevolutie van de maand october 2006 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden: - Lineaire obligaties (OLO 257, eindvervaldag 1 october 2007 ; OLO 286, eindvervaldag 28 maart 2007) werden teruggekocht voor een totaal bedrag van 0,51 mrd EUR. - De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 0,19 mrd EUR. Eind october 2006 vertegenwoordigt de schuld op halflange en lange termijn 86,5 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 86,8 % op het einde van de maand october 2005. De schuld in euro vertegenwoordigt 99,1 % van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 98,8 % op dezelfde datum van vorig jaar.