20 aug 2014 17:03

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van juli 2014

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind juli 2014 bedroeg de federale staatsschuld 385.419.750.424,30 EUR, zijnde :

385.105.614.492,66 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;

314.135.931,64 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin¬derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 365.391.096.088,36 EUR. Dit is een vermindering met 3.498.440.912,96 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):

  • een financieringsoverschot voor de maand juli van 3.496.897.966,83 EUR en van diverse technische factoren ten belope van -1.398.450,98 EUR.
  • een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 144.495,16 EUR. 

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand juli 2014 betreft, kunnen volgende bijzonder¬heden ver¬meld worden:

  • Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2.438.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.
  • De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO’s, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 4.105.157.853,53 EUR.

Eind juli 2014 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 91,2 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,9 % op het einde van de maand juli 2013. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind juli vorig jaar.